0 (342) 518 18 88

Ameliyathanemiz

Hastanemizde modern alt yapıya sahip 5 ameliyat salonu bulunmaktadır. Anestezi polikliniğimizin koordinesinde yürütülen acil ve planlı cerrahi operasyonlar bu salonlarda gerçekleştirilmektedir. KBB, Ortopedi, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi Cerrahi branşlarımızın her türlü ameliyatı rahatlıkla yapabilmesine imkan sağlayan teknik alt yapıyı tecrübeli cerrahi ekiple buluşturan hastanemiz başta Nizip, Birecik, Halfeti ve Karkamış olmak üzere tüm bölge halkına hizmet vermektedir.​

Yoğunbakım Ünitelerimiz

Yenidoğan Yoğunbakım
Gerek hastanemizde dünyaya gelen gerekse başka merkezlerden hastanemize sevk edilen;
* Düşük doğum ağırlıklı bebekler
* Erken doğan bebekler
* Solunum yetmezliği olan bebekler
* Akciğer problemleri olan bebekler
* Sarılık hastalığı olan bebekler
* Doğumsal anomalisi olan bebekler
Yenidoğan yoğunbakım ünitemizde tedavi edilmektedir.

Genel Yoğunbakım
Özel koşullarda hizmet verilen ve hastaların hayati fonksiyonlarının anlık olarak takip edildiği ünitemizdir.
Burada monitörize edilen hastalarımızın;
* Kan basıncı
* Kalp Ritmi
* Solunum sayısı
* Kandaki oksijen miktarı
anlık olarak izlenmekte ve hızlı tanı ile erken tedavi imkanı elde edilmektedir. Solunum yetmezliği gelişen hastalarımızın tedavisi solunum destek cihazı yardımı ile yapılmaktadır.​

Radyoloji & Laboratuvar

Hastane ergonomisine uygun olarak düzenlenmiş olan Radyoloji bölümümüz ileri teknoloji ürünü cihazları aynı çatı altında bulundurması ve bu cihazlardan alınan görüntülerin birbiri ile ilişkilendirilmesini sağlayan alt yapısı ile hastalarımızın işlemlerini kolay ve hızlı tamamlama imkanı sunmaktadır. Radyoloji Ünitemizde;
* Manyetik Rezonans (MR),
* Bilgisayarlı Tomografi (BT),
* Mamografi
* Röntgen
* Kemik Dansitometrisi
* Ultrasonografi
cihazları ile tanı bulgusu aranmaktadır.

Biyokimya Labratuvarımız
Biyokimya Labratuvarımızda; kan, dışkı ve idrar örneklerinin kimyasal analizleri yapılmaktadır. Elde ettiğimiz bulgular, kesin tanı için hekimlerimizle paylaşılmakta, bu sonuçlar hastalarımız için en doğru tedavi yönteminin seçilmesinde hekimlerimize kılavuzluk etmektedir.​