0 (342) 518 18 88

1957'de Adıyaman Besni'de doğdu
İlk öğrenimini Besni'de Orta Öğrenimini Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı.
1980'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Tıp fakültesi öğrenciliği sırasında TÜBİTAK bilim bursu aldı.
1985'te Ankara Numune Hastanesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında ihtisas eğimi aldı.
Askerlik Vazifesini Isparta Asker Hastanesinde yedek subaylık olarak tamamladı.
Besni, Çanakkale, Gökçeada, Adıyaman Devlet Hastanelerinde görev yapan Op. Dr. Hüseyin Cahit Yalçın, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi, 25 Aralık ve Şehit Kamil Devlet Hastanelerinde çalıştı.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Bakırköy Eğitim ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Bezm-i Âlem Üniversitesi Tıp Fakültesi (Vakıf Gureba) Hastanesinde ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaparak , endoskopi, laparoskopi, onkoloji, obezite (şişmanlık) ameliyatları ve Genel Cerrahi Branşı ile ilgili birçok konuda eğitim aldı.
Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150'ye yakın bilimsel kongre, seminer , toplantı, kurs ve eğitim çalışmalarına katıldı. Birçok yerli, yabancı bilimsel dergilerde araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yayınları oldu. Kongre ve seminerlerde olgu sunumu, video sunumu, poster çalışmaları bulunmaktadır. Kamu hastanelerinde başhekimlik, baştabip yardımcılığı, sağlık gurup başkanlığı , tabip odası başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hukuk (2 yıllık), Fenni bilimlerini bitirdi.
İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Evli ve iki çocuk babası olan Op. Dr. Hüseyin Cahit Yalçın, hastanemizin Genel Cerrahi bölümünde görev yapmaktadır.