0 (342) 518 18 88

1984 Manisa Gördes'te doğdu
1999'da İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulundan mezun oldu.
2002'de İzmir Özel Fatih Fen Lisesinden mezun oldu.
2008'de Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
2008 - 2013 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Uzmanlık ihtisasını yaptı.
2013 - 2015 yılları arasında Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesinde çalışan Op. Dr. Seyfettin Özvural, Ağustos 2015'ten itibaren Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde
(Uzman doktor kadrosunda) görev yapmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
İngilizce(IELTS2013- Overall6. Speaking 7.5 reading 6.0 listening 6.5 writing 5.0)

TIPTA UZMANLIK TEZ BAŞLIĞI
1. Endometrium kanserinde MTOR1 VE MTOR2 ekspresyonun önemi
ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERİ
A1. Sanci M, gultekin E, cingllioğlu B, gultekin OE, ozvural S, emirdar V, yildirim Y, second
primary cancers folloving borderline overian tumors.arch gynecol obstet.2010 jul 14
A2. Gungorduk K, ertas IE, sahbaz A,n ozvural S, sarica Y, ozdemir A, sayhan S, gokcu M,
yilmaz B, sanci M, inan S, harma M, yildirim Y, Immunolocalization of ERK1/2 and p-AKT in normal endometrium endometrialhyperplasia, 2014 jun 5;179C:147-152. Doi:10.1016/j.ejogrb.2014.05.040.

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS BOOK) BASILAN BİLDİRİLERİ
B1.S. ozvural, E. Toz, B. Cingillioğlu E. Gultekin, K. Kayhan, M. Sanci, Y. Yildirim, auegeanWomen’sCancerGroup (AWCG). EXTERNAL ILIAC ARTERY RESECTION AND ILIO-FEMORAL BY-PASS USING PTFE İN A LOCALLY-ADVANCED CERVİCAL CANCER PATİENT WİTH İNTRACTABL BLEEDİNG. ESGO 2009, BELGRADE ,SERBİA
B2. E. Gultekin, S. Ozvural, B. Cingillioğlu, E. Toz, Y. Yıldırım. THE ROLE OF ADJUVANT CHEMOTHER APY IN BORDERLİNE OVARİAN TUMORS (BOTS): AN AEGEAN WOMEN’S CANCER GROUP (AWCG) STUDY. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B3. M.A. Doğan B. Cingillioğlu, S.ozvural, E. Gultekin, Y. Yıldırım. SCREENİNG FOR BREAST PATHOLOGIES IN PATİENTS WITH ENDOMATERİAL CANCER: AN AEGEAN WOMEN’S CANCER GROUP (AWCG) STUDY. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B4. B. Cingillioğlu, E. Gultekin, S. Ozvural, F. Demirci, Y. Yıldırım, COMPLİCATİONS OF COLOSTOMY PERFORMED IN A GYNECOLOGİC ONCOLOG CLİNİC: AN AEGEAN WOMEN’S CANCER GROUP (AWCG) STUDY. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B5. Y. Yıldırım, E. Gultekin, S. Ozvural, B. Cingillioğl, E. Duman, S. Ors kaya. RESECTİON OF PULMONARY METASTASİS OF GYNECOLOGIC CANCERS: : AN AEGEAN WOMEN’S CANCER GROUP (AWCG) STUDY. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B6. B. Cingillioğlu, E. Gultekin, S. Ozvural, A. Doğan, Y. Yıldırım,AegeanWomen’sCanverGroup (AECG). FERTİLİTY OUTCOMES OF FERTİLİTY-PRESERVİNG SURGERY (FPS) IN WOMEN WİTH OVERİAN NEOPLASMS. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B7. B. Cingillioğlu, A. Tigli, E. Gultekin, S. Ozvural, Y. Yıldırım. EVALUATİON OF SUSPICIOUS CYTOLOGIES OF POSTIRRATİATİON CERVİCOVAGİNAL SMEARS IN PATİENTS WITH CERVİCAL CANCER: AN AWCG STUDY. ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
B8. M. SANCİ, E. Gultekin, B. Cingillioğlu, S. Ozvural, V. Emirdar, Y. Yıldırım,AegeanWomen’sCanverGroup (AECG). SECOND PRİMARY CANVERS FOLLOWİNG BORDERLİNE OVARİAN TUMORS (BOTS). ESGO 2009 meeting Belgrade Serbia
ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
C1. Ozvural S, Doğan A, Yıldırım Y.Adolesandabilateral dev paratubal kist. 12. Jinekolojik onkoloji kongresi, 25-29 eylül 2010, Antalya.

ÇEVİRDİĞİ KİTAP BÖLÜMLERİ (CHAPTERS)
D1. SurgicalAnatomy of the FamelePelvis, ‘’Te Linde’sOperativeGynecology’’ (10th edition)
D2. PostoperativeInfections: Preventionand Management, ‘’Te Linde’sOperativeGynecology’’ (10th edition)
D3. OperativeInjuriestotheUreter, ‘’Te Linde’sOperativeGynecology’’ (10th edition)

KATILDIĞI KURSLAR
H1. Obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi derneği temel ultrasonografi kursu 10-12 kasım 2010
H2. Servikal patolojiler ve kolposkopi derneği jinekolojide uygulamalı kolposkopi kursu 02-03 haziran 2010
H3. Ege jinekolojik endoskopi eğitim günleri temel endoskopi kursu 22-24 nisan 2010