0 (342) 518 18 88

1986’da Nizip’te doğdu.
2004’te Nizip Hasan Çapan Anadolu Lisesinden mezun oldu.
2006’da Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.
Eğitim sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde şizofren hastaların tedavisi ile ilgilenen Psikoatölye grubu ile birlikte çeşitli çalışmalar yaptı.
Okan Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temsilciliğini yaptı.
2011’den 2015’e kadar çeşitli firmalarda eğitim ve psikolojik destek uzmanı olarak görev yapan Meltem Avkan Aydın hastanemizin Pisikoloji Polikliniğinde görev yapmaktadır.